Investor Relations

Pressreleaser

Prenumerera

Finansiell Kalender

Delårsrapport 1 januari - 30 juni - 15 juli, 2022

Delårsrapport 1 januari - 30 september - 21 oktober, 2022

Bokslutskommuniké - 16 februari, 2023

Bolagsstyrning

Namn Befattning Födelseår Invald Aktier i Flat Capital Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare Oberoende i förhållande till Bolagets och Bolagets ledning
Sebastian Siemiatkowski Styrelseordförande 1981 2021 4 467 828 aktier av serie A privat och 8 212 121 aktier av serie B via Double Sunday IV AB Nej Nej
Nina Siemiatkowski Styrelseledamot 1981 2013 4 750 000 aktier av serie B Nej Nej
Amaury de Poret Styrelseledamot 1971 2021 650 000 aktier av serie B Ja Ja
Charlotte Runius Styrelseledamot 1982 2021 75 000 aktier av serie B Ja Ja
Dr. Marcelo Carvalho de Andrade Styrelseledamot 1958 2021 0 Ja Ja
Hanna Wachtmeister CEO 1989 n.a 150 000 aktier av serie B n.a n.a
Björn Petersson CFO 1961 n.a 10 000 aktier av serie B n.a n.a

-

På årsstämman 2021 omvaldes Grand Thornton AB som revisor för Bolaget intill slutet av nästa årsstämma med Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

Bolaget tillämpar K3 i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1

Aktien

Aktieägare

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital (%) Röster (%) Verifierat
Sebastian Siemiatkowski 4 467 828 - 13.9 61.8
2022-03-31
Double Sunday IV AB* - 8 212 121 25.6 11.4
2022-03-31
Nina Siemiatkowski - 4 750 000 14.8 6.6
2022-03-31
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension - 904 137 2.8 1.3
2022-03-31
Amaury De Poret - 650 000 2.0 0.9
2022-03-31
LC Viared 2 AB - 400 000 1.2 0.6
2022-03-31
Cicero Fonder AB - 390 932 1.2 0.5
2022-03-31
Stiftelsen WRLD Foundation - 282 172 0.9 0.4
2022-03-31
Aktiespararna Småbolag Edge - 220 000 0.7 0.3
2022-03-31
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 180 707 0.6 0.2
2022-03-31
Totalt 10 största ägare 4 467 828 15 990 069 63.7 84.0
2022-03-31

Företagets Certified Adviser är:

Augment Partners AB

www.augment.se

+46 8-604 22 55

info@augment.se

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de olika börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som gäller för bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EUs lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och bestämmelser som är anpassade för små tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är börsen (Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) som godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

IR kontakt

Hanna Wachtmeister, CEO

+46 (0)70 661 60 05
+46 (0)8 650 17 77

hw@flatcapital.com

Årsstämma - Hem

Årsstämma 2022

Det finns många anledningar att träffas, nu när vi alla äntligen kan. Den 9 maj 2022 kl 11.00 CET går vår årsstämma av stapeln hos Vinge på Smålandsgatan 20 i Stockholm. Möjlighet till förhandsröstning via post finns. Vi bjuder även in andra intresserade till investerarträff, presentation och frågestund efter årsstämman, där det går att delta på plats eller digitalt.

Vi ser fram emot att ses – gärna så många som möjligt!

Investerarträffen kommer att börja 11.30 CET för alla intresserade. För de som deltar fysiskt så uppskattar vi om ni är på plats 11.20 CET. 
Länk för att delta digitalt: https://www.youtube.com/watch?v=lqVrZgPEoTE

Skicka gärna dina frågor till: hello@flatcapital.com

Vår årsredovisning för 2021 finns att hitta här: https://www.flatcapital.com/sv/investor-relations/

Registrera dig här: bolagsstamma@flatcapital.com