Pressreleaser

2022-10-31

Portföljbolaget Budbee och Instabox bekräftar samgåendet och bildandet av det nya bolaget Instabee

Som tidigare meddelats genom pressmeddelande 2022-09-19 har Flat Capitals portföljbolag Budbee annonserat att de avser att gå samman med Instabox och bilda det nya bolaget Instabee. Idag bekräftar Budbee samgåendet med Instabox efter godkännande av konkurrensmyndigheter och aktieägare.

Transaktionen medför, som tidigare indikerat, en uppvärdering av Flat Capitals innehav motsvarande ca 37 MSEK eller ca 1,2 SEK/aktie, vilket innebär en ökning motsvarande cirka +10 % av NAV.

Flat Capital investerade i Budbee redan 2013. Totalt investerat kapital uppgår till ca 7,5 MSEK och efter samgåendet med Instabox värderas innehavet till ca 204 MSEK, vilket innebär en indikativ avkastning på ca 27x och en genomsnittlig årlig avkastning (IRR) på +75%.

Länk till pressrelease från Budbee:
https://budbee.com/wp-content/uploads/2022/10/flow-closing-1.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Antonio Melani, IM, am@flatcapital.com, +46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Budbee, Truecaller och Klarna. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på: www.flatcapital.com