Pressreleaser

2021-12-22

Flat Capital investerar 10 MSEK i Kry

Flat Capital AB (publ) (“Flat Capital”) investerar cirka 10 MSEK i Kry International AB (“Kry”) genom att köpa en post befintliga aktier. Kry är sedan april 2020 den ledande Europeiska digitala vårdgivaren som utöver Sverige även finns i England, Norge, Frankrike och Tyskland. Kry tillförs genom transaktionen ingen likvid eftersom affären utgörs genom köp av befintliga aktier. Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 30 september 2021.

Kry utvecklar framtidens sjukvård och jobbar för ett proaktivt och preventivt sjukvårdssystem genom sin utvecklade digitala teknik med ambitionen att patienten ska slippa krångliga vägar in till vården samtidigt som vårdpersonal kan ägna mindre tid åt administration och mer tid åt patienten. Kry har genomfört över nästan 5 miljoner patientmöten sedan start 2015 och har idag över 900 medarbetare och över 1300 i vårdpersonalen.

Bolaget grundades av Johannes Schildt som dessutom är VD för bolaget, samt Fredrik Jung Abbou, Josefin Landgård och Joachim Hedenius.

Sebastian Siemiatkowski, styrelseordförande i Flat Capital:

“Jag är glad att Flat får möjlighet att vara med på Krys fortsatta resa. Jag tror starkt på Johannes, hans team och deras vision om att förbättra och utveckla vården för alla.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Björn Petersson, CFO, bp@flatcapital.com, +46 (0) 76 109 00 00

Certified Adviser

Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital

Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. Portföljen består idag av 15 bolag där de största innehaven är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Investeringarna görs globalt, samtidigt som en stor del av den nuvarande portföljen är nordiska bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com.

Om Kry

Sedan starten 2015 har Krys läkare, sjuksköterskor och psykologer hjälpt nästan tre miljoner patienter i Sverige och är idag Europas största digitala vårdgivare. Utöver digitala vårdmöten har Kry även 20 vårdcentraler runt om i Sverige. Målet är att vara den ledande aktören som kombinerar digitala och fysiska patientmöten för en ökad tillgänglighet i vården. Kry finns även i England, Norge, Frankrike och Tyskland. Mer information finns på www.kry.se