Pressreleaser

2023-05-25

Flat investerar ytterligare 21 MSEK i portföljbolaget Getir

Flat Capital AB (publ) ("Flat") investerar ytterligare 2,0 MUSD, motsvarande cirka 21 MSEK, i det existerande portföljbolaget Getir, ett av världens ledande logistik- och teknikbolag som erbjuder hyper-snabba leveranser. Investeringen görs genom ett konvertibellån och förväntas ha en indikativ positiv effekt på Flats substansvärde motsvarande cirka 5,4 MSEK, eller 17 öre per aktie. Utöver Flat finns i ägarlistan framstående investerare såsom Silicon Valley-baserade Sequoia Capital och Mubadala Investment Company.

Flat har sedan tidigare investerat cirka 19 MSEK i Getir, vilket innebär att Flats totala investering i bolaget nu uppgår till cirka 40 MSEK. Investeringen förväntas innebära en indikativ positiv effekt på Flats substansvärde motsvarande cirka 5,4 MSEK, eller 17 öre per aktie, jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 31 mars 2023.

Hanna Wachtmeister, VD:
“Vi är glada att vi, jämte andra framstående investerare, får möjligheten att fortsätta investera i Getir och deras framtida resa på värdeskapande villkor. Getir har tydligt visat, trots en utmanande marknad, att man har en dominerande position och att det finns stora möjligheter att fortsätta växa och skapa en unik position på attraktiva marknader.”

För mer information och nyheter kring Getir, besök https://getir.uk/press-releases/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Antonio Melani, CFO, am@flatcapital.com, +46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser:
Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Instabee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på www.flatcapital.com