Pressreleaser

2022-07-11

Klarna säkrar ca 8,4 miljarder SEK genom kapitalrunda med uppdaterad värdering vilket innebär att värdet på Flat Capitals innehav justeras ner med ca 78,0 MSEK

Klarna annonserar idag den 11 juli 2022 en kapitalrunda som innebär att bolaget tillförs cirka 800 miljoner USD, motsvarande cirka 8,4 miljarder SEK. Rundan görs till en värdering om 6,7 miljarder USD. Nya investerare som deltar är Mubadala Investment Company och Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), tillsammans med ett flertal tidigare investerare inklusive Sequoia Capital. Den uppdaterade värderingen innebär en indikativ nedjustering av Flat Capitals substansvärde om cirka 78,0 MSEK, motsvarande -2,43 SEK/aktie, en minskning om cirka 20% jämfört med det senast rapporterade substansvärdet per 31 mars 2022. 

Länk till Klarnas annonsering av rundan: https://www.klarna.com/international/regulatory-news/klarna-closes-major-financing-round-during-worst-stock-downturn-in-50-years/

Mer information om Klarna finns på https://www.klarna.com/international/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05

Certified Adviser:
Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på www.flatcapital.com