Pressreleaser

2022-12-22

Nina Siemiatkowski avgår som styrelseledamot

Styrelseledamoten Nina Siemiatkowski har meddelat sin avsikt att på egen begäran avgå från styrelsen vid årsskiftet 2022/2023 med anledning av tidsbrist till följd av hennes åtagande som VD och grundare av Milkywire AB ("Milkywire").

Styrelsen har inte för avsikt att kalla till en extra bolagsstämma för att välja en ny styrelseledamot.

Nina Siemiatkowski kommenterar:
“Jag är oerhört stolt över den portfölj av bolag som vi byggt upp senaste tio åren och den strategi som vi lagt fast för Flat för kommande åren. Nu ett år efter börsnoteringen av Flat kommer jag lämna över min plats i styrelsen för att fullt ut fokusera min tid på Milkywire och ser fram emot att följa Flats resa som långsiktig ägare.”

Sebastian Siemiatkowski, styrelseordförande, kommenterar:
"Nina och jag grundade Flat 2013 och har drivit det tillsammans fram till börsnoteringen förra året. Nina har såklart varit en kritisk del av Flat och vår resa, men som tur är jag övertygad om att hon kan fortsätta bidra med investeringsidéer och sin briljanta kreativitet vid sidan av vår fortsatta resa i Flat.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Antonio Melani, CFO, am@flatcapital.com, +46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser:
Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på onoterade tillväxtbolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Instabee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på www.flatcapital.com