Årsstämma
2024

Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.
Läs mer i kommunikén från årsstämman.

Bilagor