Nyheter

Prenumerera
Följ oss:
2024-05-06

Kommuniké från årsstämman 2024 i Flat Capital

Årsstämman i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, (”Bolaget”) ägde rum idag den 6 maj 2024 i Stockholm. Stämman genomfördes med både fysiskt deltagande och poströstning

Läs mer

2024-04-24

Flat Capitals delårsrapport januari-mars 2024

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2024. Substansvärdet per aktie minskade med -2,4% jämfört med föregående kvartal till 8,20 SEK per aktie. Under kvartalet annonserades två investeringar; dels i det legala AI-bolaget Harvey genom ett så kallat Special Purpose Vehicle (“SPV”), samt i data- och AI-bolaget Oden Technologies som förser tillverkningsindustrin. Flat uppfattar en viss ljusning i marknaden och med en stark kassa avser bolaget att ta tillvara på de attraktiva möjligheter som uppstår genom Flats globala och unika nätverk

Läs mer

2024-04-10

Flat investerar 10 MSEK i Oden Technologies

Flat Capital AB (publ) ("Flat") investerar cirka 10 MSEK i USA-baserade Oden Technologies (“Oden”), ett framstående data- och AI-bolag med fokus på tillverkningsindustrin. Flat investerar genom en så kallad Series B runda om totalt cirka 300 MSEK, där kapitalet främst ska användas för att accelerera Odens AI-satsning. Flat investerar jämte Nordstjernan Growth som leder rundan, tillsammans med deltagande från majoriteten av tidigare investerare såsom Atomico och EQT Ventures samt en av Odens kunder, INX International Inc

Läs mer

2024-04-04

Kallelse till årsstämma i Flat Capital AB (publ)

Aktieägarna i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, (”Bolaget” eller ”Flat”) kallas till årsstämma måndagen den 6 maj 2024 kl. 17.00 hos Alma på Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm (”Alma”). Inregistrering inleds kl. 16.45. Styrelsen har beslutat att aktieägarna, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, även kan utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand. Utöver årsstämman kommer Bolaget även att hålla en investerarträff. Detta ger aktieägare, och alla andra intresserade, en möjlighet att ta del av en kort presentation om Flat och även en möjlighet att ställa frågor till ledning och styrelse. Investerarträffen kommer att börja kl.17.30 hos Alma. Efter årsstämman och presentationen serveras pizza, läsk och andra lätta förfriskningar, med möjlighet till mingel för att nätverka med oss på Flat och andra aktieägare

Läs mer

2024-03-22

Flat publicerar årsredovisning för 2023

Årsredovisningen för 2023 har publicerats idag den 22 mars 2024 och finns nu på vår hemsida www.flatcapital.com och som bifogat dokument.Du finner även samtliga finansiella rapporter på följande länk: https://www.flatcapital.com/sv/investor-relations/För ytterligare information

Läs mer