Emission 2022

Jag intygar att:
1. Jag är bosatt utanför och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika; och
2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige, eller (b) utanför Sverige och varje sådan jurisdiktion som omnämns under punkt (1) ovan och, i sådant fall, att jag är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

 

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd för personer som är bosatta eller fysiskt närvarande i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida.

Emission 2022

 

Motiv 
Sedan den övertecknade noteringen har Flat hållit ett högt tempo. Den från början lagda strategin om att investera i spännande techbolag som inte finns ute på marknaden och där tillgång ofta är reserverad för en exklusiv skara av de bästa VC-fonderna i världen har fungerat. På så sätt har Flat fått möjlighet att investera i LoveLocal, Kry, Figma, Klarna, Discord och nu även indikativt i Getir. Vi vill skala upp ytterligare och har en stark pipeline av spännande investeringsmöjligheter för den långsiktiga investeraren.


Tidsplan

Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 23 februari 2022
Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 24 februari 2022
Avstämningsdag 25 februari 2022
Teckningsperiod 1 mars – 16 mars 2022
Handel i teckningsrätter 1 mars – 11 mars 2022
Offentliggörande av utfall 21 mars 2022

 

Prospekt

Dokument

Flat Capital AB (Publ) EU Tillväxtprospekt

Teaser

Pressmeddelande

Disclaimer

Informationen på denna del av Flat Capitals webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Storbritannien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.