Pressreleaser

2021-10-08

Flat Capitals portföljbolag Truecaller noteras på Nasdaq Stockholm

Truecaller som är ett av Flat Capitals portföljbolag har idag sin första handelsdag på Nasdaq Stockholm under tickern “TRUE B”. Aktiepriset vid noteringen sattes till 52,0 SEK vilket för Flats innehav indikerar ett värdelyft från nuvarande cirka 11,5 MSEK till cirka 27,3 MSEK. Flats investering i Truecaller har därmed haft en genomsnittlig årlig avkastning på över 60% och en vinstmultipel på cirka 45x.

Redan 2013 investerade Flat i grundarna och deras bolag som utvecklat en kommunikationsplattform för att kunna identifiera kontakter och därmed blockera samtal och meddelanden. Flat är stolta ägare i Truecaller och ser fram emot nästa steg i bolagets resa mot att göra framtidens kommunikation smartare, tryggare och effektivare!

Om Truecaller
Truecaller är den ledande globala kommunikationsplattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden. Truecallers uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation och bolagets produkter har blivit en naturlig och viktig del i vardaglig kommunikation. Truecaller möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Under andra kvartalet 2021 nådde bolaget 278 miljoner månatliga aktiva användare (”MAUs”) inom totalt 175 länder, vilket gjorde Truecaller till en av världens tio mest använda kommunikationsplattformar och den tredje mest använda i Indien, mätt i MAUs. Truecallers app har sedan lanseringen laddats ned en halv miljard gånger och har hittills identifierat och blockerat 30 miljarder oönskade samtal. Ett välkänt varumärke och positionen som den tredje största indiska kommunikationsplattformen ligger bakom den starka efterfrågan på Truecallers mobila annonseringsplattform, där varumärken kan kommunicera direkt med miljontals användare varje dag. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är Truecaller ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Björn Petersson, CFO, bp@flatcapital.com, +46 (0) 76 109 00 00

Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. Portföljen har 13 bolag där de största innehaven är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Investeringarna görs globalt, samtidigt som en stor del av den nuvarande portföljen är nordiska bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com.