Pressreleaser

2022-03-24

Flat Capital ändrar datum för årsstämma till den 9 maj och uppdaterar finansiell kalender

Styrelsen i Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) ändrar datum för årsstämman till den 9 maj 2022. Tidigare kommunicerat datum var 27 april 2022. Bolaget återkommer med kallelse och inbjudan till stämman och investerarträff, där aktieägare och övriga intressenter välkomnas att träffa styrelse och ledning, ta del av en kort presentation och möjlighet att ställa frågor. Styrelsen har också fattat beslut om att ändra datum för publicering av delårsrapport för perioden januari-september 2022 till den 21 oktober 2022.

Den uppdaterade finansiella kalendern ser ut som följer:

2021 årsredovisning6 april 2022
Delårsrapport 1 januari – 31 mars21 april 2022
Årsstämma9 maj 2022
Delårsrapport 1 januari – 30 juni15 juli 2022
Delårsrapport 1 januari – 30 september21 oktober 2022
Bokslutskommuniké16 februari 2023

För frågor hänvisas till:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05.

Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55.

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. Portföljen har 17 bolag där de största innehaven är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Mer information finns på www.flatcapital.com.