Pressreleaser

2021-11-24

Flat Capitals portföljbolag Flow Commerce annonserar uppköpsbud från börsnoterade Global-e

Flat Capitals portföljbolag Flow Commerce Inc. (“Flow Commerce”) annonserade idag ett uppköpsbud från börsnoterade Global-e (GLBE) vilket för Flat Capital förväntas innebära en avkastning motsvarande cirka 11 gånger senaste bokförda värdering av innehavet.

Flow Commerce tillhandahåller omfattande e-handelslösningar som syftar till att förenkla hanteringen av gränsöverskridande e-handel och möjlliggör effektiv global expandering. Global-e är en ledande global plattform för e-handlare som idag har mer än 500 varumärken och återförsäljare på sin plattform i USA, Europa och Asien. Global-e värderar Flow Commerce till cirka 500 MUSD, motsvarande cirka 4,500 MSEK och förvärvet avses betalas med 50 % aktier i Global-e och 50 % kontant. Affären avses slutföras i Q1 2022 förutsatt godkännande från myndigheter.

Flat Capital investerade cirka 3 MSEK i bolaget 2015 och vid börsnoteringen värderades innehavet till cirka 1,7 MSEK. Budet på bolaget innebär att innehavets värde förväntas att motsvara cirka 20 MSEK och innebär således en avkastning om cirka 11 gånger senaste bokförda värdering. Effekten på Flat Capitals substansvärde per aktie förväntas motsvara cirka 66 öre.

Länk till press release:
https://finance.yahoo.com/news/global-e-acquire-smb-cross-133200512.html

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Björn Petersson, CFO, bp@flatcapital.com, +46 (0) 76 109 00 00

Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. Portföljen har 14 bolag där de största innehaven är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Investeringarna görs globalt, samtidigt som en stor del av den nuvarande portföljen är nordiska bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com.