Bolagsstämma
2022

Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag. Läs mer i kommunikén från årsstämman.