Pressreleaser

2022-09-15

Portföljbolaget Figma annonserar uppköpsbud från Adobe vilket innebär en indikativ avkastning motsvarande drygt 3x

Flat Capitals portföljbolag Figma Inc. (“Figma”) annonserade idag ett uppköpsbud från börsnoterade Adobe Inc. (Nasdaq: ADBE) vilket för Flat Capital förväntas innebära en avkastning motsvarande drygt cirka 3 gånger senaste bokförda värdering av innehavet.

Figma är ett framstående designverktyg där användare kan jobba interaktivt och simultant och har via sin licensmodell kunder i framstående globala bolag såsom Microsoft, Google, Oracle, Slack och Spotify.

Adobe värderar Figma till cirka 20 miljarder USD, motsvarande cirka 214 miljarder SEK och förvärvet avses betalas genom aktier och likvida medel. Affären avses slutföras i 2023 med förbehåll till myndighetsgodkännande, avtalsvillkor och accepterat av Figmas aktieägare.

Flat Capital investerade cirka 4.5 MSEK i bolaget januari 2022 och vid senaste delårsrapporten (Q2 2022) så värderades innehavet till cirka 3.2 MSEK. Budet på bolaget innebär att innehavets värde förväntas att motsvara cirka 9 MSEK och innebär således en avkastning om cirka 3 gånger senaste bokförda värdering. Effekten på Flat Capitals substansvärde per aktie förväntas motsvara cirka 18 öre.

Länk till pressrelease från Adobe:
https://news.adobe.com/news/news-details/2022/Adobe-to-Acquire-Figma/default.aspx

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Antonio Melani, IM, am@flatcapital.com, +46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på: www.flatcapital.com