Pressreleaser

2023-02-24

Flat har avyttrat samtliga aktier i Global-e, vilket innebär en avkastning om +10x, motsvarande +6 800% IRR sedan Flats börsnotering i oktober 2021

Flat Capital AB (publ) ("Flat") har avyttrat samtliga aktier i Global-e till ett värde om cirka 4,8 MSEK, vilket ger den initiala investeringen i Flow Commerce (“Flow”) en slutlig vinst på 15,9 MSEK och således en avkastning om cirka 10,4x, motsvarande en årlig avkastning (IRR) om +6 800%, sedan Flats börsnotering i 2021.

Aktierna i Global-e erhölls i samband med transaktionen som annonserades den 24 november 2021, där Flats tidigare portföljbolag Flow förvärvades av det börsnoterade Global-e (ticker: GLBE). Förutom aktierna i Global-e, har Flat sedan tidigare erhållit cirka 12,8 MSEK kontant, vilket innebär att innehavet i Flow har avyttrats för en total köpeskilling om cirka 17,6 MSEK.

Vid Flats börsnotering i oktober 2021 värderades Flow till cirka 1,7 MSEK, vilket innebär en slutlig vinst på 15,9 MSEK för Flats aktieägare och således en avkastning om cirka 10,4x, motsvarande en årlig avkastning (IRR) om +6 800%.

Effekten på Flats substansvärde per aktie motsvarar cirka 4 öre, jämfört med det senast rapporterade substansvärdet per den 31 december 2022, då Flats innehav i Global-e värderades till cirka 3,7 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Antonio Melani, CFO, am@flatcapital.com, +46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser:
Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Instabee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com