Nyheter

Prenumerera
Följ oss:
2022-09-19

Komplettering: samgåendet mellan Instabox och Budbee indikerar ett värdelyft motsvarande 37,5 MSEK eller 1,2 SEK per aktie för Flat Capitals aktieägare

Som tidigare meddelats genom pressmeddelande idag 10:11 CET har Flat Capitals portföljbolag Budbee annonserat att det går samman med Instabox och bildar det nya bolaget Instabee. I det föregående pressmeddelandet annonserades att transaktionen inte innebar någon direkt förändring av

Läs mer

2022-09-19

Portföljbolaget Budbee annonserar att det går samman med Instabox och bildar det nya bolaget Instabee

De två svenskgrundade bolagen för sista milen-leveranser Budbee och Instabox meddelar idag sin avsikt att gå samman i det nya sammanslagna bolaget som kommer att heta Instabee

Läs mer

2022-09-15

Portföljbolaget Figma annonserar uppköpsbud från Adobe vilket innebär en indikativ avkastning motsvarande drygt 3x

Flat Capitals portföljbolag Figma Inc. (“Figma”) annonserade idag ett uppköpsbud från börsnoterade Adobe Inc. (Nasdaq: ADBE) vilket för Flat Capital förväntas innebära en avkastning motsvarande drygt cirka 3 gånger senaste bokförda värdering av innehavet

Läs mer

2022-07-15

Flat Capital AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2022

Flat Capital AB (publ) presenterar delårsrapport för januari-juni 2022 där substansvärdet minskade med 5,9 % vilket kan ställas mot jämförbara index som var ner cirka 30 % för samma period. Budbees värdeökning kompenserade till stor del för en marknadsmässig justering av onoterade innehav som inte genomfört kapitalrundor under kvartalet och den uppdaterade värderingen av Klarna

Läs mer

2022-07-11

Klarna säkrar ca 8,4 miljarder SEK genom kapitalrunda med uppdaterad värdering vilket innebär att värdet på Flat Capitals innehav justeras ner med ca 78,0 MSEK

Klarna annonserar idag den 11 juli 2022 en kapitalrunda som innebär att bolaget tillförs cirka 800 miljoner USD, motsvarande cirka 8,4 miljarder SEK. Rundan görs till en värdering om 6,7 miljarder USD. Nya investerare som deltar är Mubadala Investment Company och Canada Pension Plan Investment

Läs mer