Nyheter

Prenumerera
Följ oss:
2023-07-19

Flat Capital genomför företrädesemission om cirka 138 MSEK som är säkerställd till cirka 77% av befintliga och nya långsiktiga investerare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Läs mer

2023-07-19

Flat Capitals delårsrapport januari-juni 2023

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2023 där substansvärdet per aktie uppgår till 9,93 SEK, vilket motsvarar en minskning med -0,7% för kvartalet. Under det senaste kvartalet har vi genomfört två investeringar; 3 MUSD, motsvarande cirka 32 MSEK, i OpenAI, bolaget bakom ChatGPT-plattformen, samt 2 MUSD, motsvarande cirka 21 MSEK, i det befintliga portföljbolaget Getir

Läs mer

2023-05-25

Flat investerar ytterligare 21 MSEK i portföljbolaget Getir

Flat Capital AB (publ) ("Flat") investerar ytterligare 2,0 MUSD, motsvarande cirka 21 MSEK, i det existerande portföljbolaget Getir, ett av världens ledande logistik- och teknikbolag som erbjuder hyper-snabba leveranser. Investeringen görs genom ett konvertibellån och förväntas ha en indikativ positiv effekt på Flats substansvärde motsvarande cirka 5,4 MSEK, eller 17 öre per aktie. Utöver Flat finns i ägarlistan framstående investerare såsom Silicon Valley-baserade Sequoia Capital och Mubadala Investment Company

Läs mer

2023-05-04

Kommuniké från årsstämman 2023 i Flat Capital AB (publ)

Årsstämman i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, (”Bolaget”) ägde rum idag den 4 maj 2023. Stämman genomfördes med både fysiskt deltagande och poströstning.Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning

Läs mer

2023-05-02

Påminnelse: Välkommen på Flats årsstämma och investerarträff torsdag 4e maj

Aktieägare och alla intresserade välkomnas till Flat Capitals årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 16.00 hos Alma på Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 15.45. Efter årsstämman och presentationen serveras pizza, läsk och andra lätta förfriskningar, med möjlighet

Läs mer