Nyheter

Prenumerera
Följ oss:
2022-09-15

Portföljbolaget Figma annonserar uppköpsbud från Adobe vilket innebär en indikativ avkastning motsvarande drygt 3x

Flat Capitals portföljbolag Figma Inc. (“Figma”) annonserade idag ett uppköpsbud från börsnoterade Adobe Inc. (Nasdaq: ADBE) vilket för Flat Capital förväntas innebära en avkastning motsvarande drygt cirka 3 gånger senaste bokförda värdering av innehavet

Läs mer

2022-07-15

Flat Capital AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2022

Flat Capital AB (publ) presenterar delårsrapport för januari-juni 2022 där substansvärdet minskade med 5,9 % vilket kan ställas mot jämförbara index som var ner cirka 30 % för samma period. Budbees värdeökning kompenserade till stor del för en marknadsmässig justering av onoterade innehav som inte genomfört kapitalrundor under kvartalet och den uppdaterade värderingen av Klarna

Läs mer

2022-07-11

Klarna säkrar ca 8,4 miljarder SEK genom kapitalrunda med uppdaterad värdering vilket innebär att värdet på Flat Capitals innehav justeras ner med ca 78,0 MSEK

Klarna annonserar idag den 11 juli 2022 en kapitalrunda som innebär att bolaget tillförs cirka 800 miljoner USD, motsvarande cirka 8,4 miljarder SEK. Rundan görs till en värdering om 6,7 miljarder USD. Nya investerare som deltar är Mubadala Investment Company och Canada Pension Plan Investment

Läs mer

2022-07-01

Flat förstärker teamet genom rekrytering av Investment Manager

Flat Capital förstärker teamet genom rekrytering av Antonio Melani som Investment Manager. Rollen innefattar att identifiera och analysera investeringsmöjligheter samt utveckla verksamheten, jämte VD Hanna Wachtmeister. Antonio kommer närmast från nordiska private equity-aktören

Läs mer

2022-06-30

Flat Capital ökar sin investering i CDLP och investerar 2 MSEK

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") ökar sitt ägande och investerar cirka 2 MSEK i Un Cadeau de la Providence AB (förkortat “CDLP”) genom en kapitalrunda för existerande och nya investerare

Läs mer