Nyheter

Prenumerera
Följ oss:
2023-02-16

Flat Capitals bokslutskommuniké januari-december 2022

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) publicerar sin bokslutskommuniké för januari-december 2022 där substansvärdet per aktie uppgår till 10,81 SEK vilket motsvarar en minskning med -9,6% för helåret och -4,0% för kvartalet. Denna nedgång bör ses i ljuset av att både Flat och portföljbolagen under året har påverkats av omfattande händelser, både positiva och negativa. Till följd av en fortsatt negativ utveckling på kapitalmarknaderna under H2-2022 beslutades att applicera en ytterligare marknadsjustering med -20% på vissa innehav. Marknadsjusteringen applicerades dels på de innehav som gjorde en kapitalanskaffning under Q2-2022, och därmed inte justerades under den perioden, samt de innehav vars jämförbara noterade bolag och relevanta index bedöms överstiga den tidigare marknadsjusteringen på -30% som applicerades under H1-2022. Flat går nu in i det nya året med en stark portfölj av entreprenörsdrivna bolag i ledande positioner som dessutom i regel har välfyllda kassor, som kan ta dem till lönsamhet. Detta i kombination med Flats egen kassa innebär att vi står välpositionerade inför det kommande året och har för ambition att ta tillvara på de investeringsmöjligheter som vi är övertygade kommer att uppstå under 2023

Läs mer

2023-02-03

Flat investerar 5,4 MSEK i AI-bolaget DeepL

Flat Capital AB (publ) ("Flat") investerar cirka 5,4 MSEK i DeepL, ett tyskbaserat AI-bolag som har som mål att eliminera språkbarriärer världen över med hjälp av artificiell intelligens (“AI”). DeepL erbjuder genom sin plattform automatiska språköversättningar med hjälp av AI-neural maskininlärning som kan användas via web-browser, mobilapp, webbläsartillägg eller genom integrerat API. DeepL tjänar främst pengar på företagskunder och genom att uppgradera användare. Andra investerare i DeepL inkluderar välkända aktörer som IVP, Atomico och Benchmark

Läs mer

2022-12-22

Nina Siemiatkowski avgår som styrelseledamot

Styrelseledamoten Nina Siemiatkowski har meddelat sin avsikt att på egen begäran avgå från styrelsen vid årsskiftet 2022/2023 med anledning av tidsbrist till följd av hennes åtagande som VD och grundare av Milkywire AB ("Milkywire")

Läs mer

2022-12-09

Portföljbolaget Getir stärker sin position genom uppköp av rivalen Gorillas

Flat Capitals portföljbolag Getir, tech-bolaget som erbjuder hypersnabb leverens av dagligvaror, annonserade idag 9 december förvärvet av rivalen Gorillas Technologies (“Gorillas”). Getir har på kort tid blivit en av Europas ledande leveransplattformar som strävar efter att varorna ska levereras till kunden inom 10 minuter. Förvärvet av Gorillas innebär att Getir tydligt fortsätter stärka sin position i Europa och USA och är ett tydligt steg framåt i visionen om att bygga världens snabbaste ekosystem för on-demand leveranser

Läs mer

2022-11-11

Flat utser Antonio Melani till CFO

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) gör en intern befordran av Flats Investment Manager Antonio Melani som utses till CFO. Han ersätter därmed den nuvarande deltidskonsulterande CFO:n Björn Petersson. Antonios nya roll träder i kraft per den 16 november 2022

Läs mer