Nyheter

2024-06-11

Flat investerar 11 MSEK i AI- och robotik-bolaget Physical Intelligence

Flat Capital AB (publ) ("Flat") åtar sig att investera cirka 11 MSEK i Physical Intelligence (“Pi”) genom två delinvesteringar varav den första om cirka 6,3 MSEK är genomförd. Pi är ett forskningsbolag som nyligen grundades av framstående forskare, robotiker och entreprenörer med ambitionen att integrera AI i den fysiska världen. Bolaget avser att utveckla grundmodeller och inlärningsalgoritmer för att kunna driva robotar och framtidens fysiskt aktiverade enheter. Andra investerare i bolaget är bland annat OpenAI Startup Fund, Sequoia Capital, Khosla Ventures och Thrive Capital. Flats investering görs genom ett så kallat Special Purpose Vehicle ("SPV") och innebär marknadsmässiga förvaltningskostnader.

Pi är ett USA-baserat forskningsbolag som drivs av några av världens mest framstående forskare och profiler vilka har varit starkt bidragande till banbrytande projekt inom AI och robotik. Deras mål är att integrera AI i den fysiska världen genom att kombinera tekniker från stora språkmodeller (LLMs) med metoder för att styra och instruera fysiska maskiner.

Flats investering i Pi genomförs genom ett så kallat SPV, en struktur som innebär vissa löpande förvaltningskostnader samt en vinstdelningsmekanism vid realisering av eventuell vinst. Kostnaderna för SPV-strukturen anses marknadsmässiga och kommer inte väsentligt påverka Flats totala kostnader. Årliga löpande kostnader uppskattas till mindre än 0,03 % av substansvärdet vid investeringstillfället. Investeringen om cirka 11 MSEK görs genom två delinvesteringar, varav den första redan har genomförts och uppgick till cirka 6,3 MSEK. Den andra förväntas genomföras inom 12 månader.

Hanna Andreen, VD:
“Sci-fi eller verklighet? Gränslandet minskar i rasande fart och kommer kanske helt att suddas ut om Pi uppnår sitt mål: ‘att integrera AI och den fysiska världen’ - och kanske anses intelligenta robotar vara lika självklara som datorer om 10 år?”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Andreen, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 73 353 44 66
Antonio Melani, CFO, am@flatcapital.com, +46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser:
Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Andreen tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är OpenAI, Klarna, Instabee, Figma och DeepL. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på www.flatcapital.com