Nyheter

Prenumerera
Följ oss:
2022-04-11

Kallelse till årsstämma i Flat Capital AB (publ)

Flat Capital AB (publ), organisationsnummer 556941-0110, (”Bolaget”) håller årsstämma och bjuder in aktieägare. Årsstämman hålls måndagen den 9 maj 2022 klockan 11.00 på Advokatfirman Vinges adress Smålandsgatan 20, 111 87 Stockholm. Om du inte kan närvara på plats har styrelsen

Läs mer

2022-04-08

Flat Capital slutför investering i det snabbväxande tech- och leveransbolaget Getir

Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) annonserade i samband med företrädesemissionen sin avsikt att investera i tech- och leveransbolaget Getir. Bolaget har beslutat att investera totalt cirka 19 MSEK vilket gjorts i samband med en serie E-runda där bland annat befintliga ägarna Sequoia Capital och Tiger Global deltagit. Getir har på kort tid blivit en av Europas ledande leveransplattformar som strävar efter att varorna ska levereras till kunden inom 10 minuter

Läs mer

2022-04-05

Flat Capitals årsredovisning för 2021 har publicerats

Årsredovisningen för 2021 har publicerats idag 5 april 2022 vilket är en dag före planerad publicering och finns nu tillgänglig på www.flatcapital.comFör ytterligare information, vänligen kontakta:Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05Björn Petersson

Läs mer

2022-03-24

Flat Capital ändrar datum för årsstämma till den 9 maj och uppdaterar finansiell kalender

Styrelsen i Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) ändrar datum för årsstämman till den 9 maj 2022. Tidigare kommunicerat datum var 27 april 2022. Bolaget återkommer med kallelse och inbjudan till stämman och investerarträff, där aktieägare och övriga intressenter välkomnas att träffa styrelse och ledning, ta del av en kort presentation och möjlighet att ställa frågor. Styrelsen har också fattat beslut om att ändra datum för publicering av delårsrapport för perioden januari-september 2022 till den 21 oktober 2022

Läs mer

2022-03-21

Flat Capital tillförs över 77 MSEK genom företrädesemission

Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) tillförs 77,2 MSEK före emissionskostnader genom den annonserade företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”). Sammanställningen visar att 3 860 588 B-aktier, motsvarande cirka 40,6 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Ett omfattande engagemang från befintliga och nya aktieägare möjliggjorde detta som innebär att Bolaget nu kan exekvera på attraktiva investeringsmöjligheter som har identifierats

Läs mer