Nyheter

Prenumerera
Följ oss:
2022-02-16

Flat Capital AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2021

Flat Capital AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för januari-december 2021

Läs mer

2022-01-03

Flat Capital investerar 4,5 MSEK i Figma

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") investerar cirka 4,5 MSEK i Figma Inc. ("Figma") genom en så kallad series E-runda där framstående tidigare investerare som Sequoia Capital, Kleiner Perkins och Andreessen Horowitz deltog jämte nya investerare. Rundan genomfördes i juni 2021 och Flat Capital och några utvalda investerare fick möjlighet att delta på samma villkor i december 2021. Figma är ett framstående designverktyg där användare kan jobba interaktivt och simultant och har via sin licensmodell kunder i framstående globala bolag såsom Microsoft, Google, Oracle, Slack och Spotify. Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 30 september 2021

Läs mer

2021-12-23

Flat Capital investerar 15 MSEK i Klarna

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") investerar cirka 15 MSEK i Klarna Holding AB (“Klarna”) genom att köpa en post befintliga aktier. Klarna är sedan tidigare ett innehav i portföljen. Klarna tillförs genom transaktionen ingen likvid eftersom affären utgjordes genom köp av befintliga aktier. Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 30 september 2021

Läs mer

2021-12-22

Flat Capital investerar 10 MSEK i Kry

Flat Capital AB (publ) (“Flat Capital”) investerar cirka 10 MSEK i Kry International AB (“Kry”) genom att köpa en post befintliga aktier. Kry är sedan april 2020 den ledande Europeiska digitala vårdgivaren som utöver Sverige även finns i England, Norge, Frankrike och Tyskland. Kry tillförs genom transaktionen ingen likvid eftersom affären utgörs genom köp av befintliga aktier. Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 30 september 2021

Läs mer

2021-11-24

Flat Capitals portföljbolag Flow Commerce annonserar uppköpsbud från börsnoterade Global-e

Flat Capitals portföljbolag Flow Commerce Inc. (“Flow Commerce”) annonserade idag ett uppköpsbud från börsnoterade Global-e (GLBE) vilket för Flat Capital förväntas innebära en avkastning motsvarande cirka 11 gånger senaste bokförda värdering av innehavet

Läs mer