Nyheter

Prenumerera
Följ oss:
2023-05-25

Flat investerar ytterligare 21 MSEK i portföljbolaget Getir

Flat Capital AB (publ) ("Flat") investerar ytterligare 2,0 MUSD, motsvarande cirka 21 MSEK, i det existerande portföljbolaget Getir, ett av världens ledande logistik- och teknikbolag som erbjuder hyper-snabba leveranser. Investeringen görs genom ett konvertibellån och förväntas ha en indikativ positiv effekt på Flats substansvärde motsvarande cirka 5,4 MSEK, eller 17 öre per aktie. Utöver Flat finns i ägarlistan framstående investerare såsom Silicon Valley-baserade Sequoia Capital och Mubadala Investment Company

Läs mer

2023-05-04

Kommuniké från årsstämman 2023 i Flat Capital AB (publ)

Årsstämman i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, (”Bolaget”) ägde rum idag den 4 maj 2023. Stämman genomfördes med både fysiskt deltagande och poströstning.Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning

Läs mer

2023-05-02

Påminnelse: Välkommen på Flats årsstämma och investerarträff torsdag 4e maj

Aktieägare och alla intresserade välkomnas till Flat Capitals årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 16.00 hos Alma på Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 15.45. Efter årsstämman och presentationen serveras pizza, läsk och andra lätta förfriskningar, med möjlighet

Läs mer

2023-05-02

Flat investerar 32 MSEK i OpenAI

Flat Capital AB (publ) ("Flat") investerar 3,0 MUSD, motsvarande cirka 32 MSEK, i OpenAI, det banbrytande forskningsbolaget inom artificiell intelligens (“AI”) som syftar till att utveckla och leda revolutionerande AI-teknologier. Sedan bolaget grundades 2015 har de varit tonsättande i AI-utvecklingen som bland annat resulterat i deras plattform ChatGPT och Dall-E samt ett stort antal samarbeten med ledande globala bolag där OpenAI har integrerat sin AI-teknik

Läs mer

2023-04-28

Flat Capitals delårsrapport januari-mars 2023

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2023 där substansvärdet per aktie uppgår till 10,01 SEK vilket motsvarar en minskning med -7,4% för kvartalet. Under perioden har vi genomfört en investering motsvarande 5,4 MSEK i AI-bolaget DeepL och en avyttring av samtliga aktier i Global-e som innebär en slutlig vinst på 15,9 MSEK, sedan Flats börsnotering, vilket resulterade i en synnerligen attraktiv avkastning om ca. 10,4x. Även om marknaden under perioden har präglats av en fortsatt osäkerhet och nervositet så ser vi att investeringsaktiviteten försiktigt kommit igång där värderingar stabiliserats något. Vi följer marknadsutvecklingen med både ödmjukhet och entusiasm där vi står redo med kassa och ambition att ta tillvara på de attraktiva möjligheter som uppstår

Läs mer