Nyheter

2024-06-20

Flat kan behöva genomföra ytterligare nedskrivningar av värdet på innehavet i Getir

Flat Capital AB (publ) ("Flat") kan komma att behöva skriva ner värdet helt eller delvis i portföljbolaget Getir. Bedömningen görs efter uppdaterad information från Getir kring deras rådande finansiella situation. Getir har mött flera utmaningar under de senaste åren, något som även omskrivits i media till följd av att bolaget dragit sig ur flera marknader i Europa. En fullständig nedskrivning i Getir skulle innebära en negativ justering av Flats substansvärde om cirka 32,6 MSEK, eller cirka 0,66 SEK per Flat aktie, motsvarande 8,1 % av det senast rapporterade substansvärdet per den 31 mars 2024.

Det möjliga nedskrivningsbehovet i Getir är ett resultat av deras omfattande utmaningar att uppnå lönsamhet i flertalet av sina marknader och deras efterföljande omstrukturering. Flat genomförde sin första investering i Getir om cirka 19 MSEK i april 2022. Under maj 2023 genomförde Flat en ytterligare investering om cirka 21 MSEK, genom ett konvertibellån på villkor som innebar att Flats totala investering skulle konverteras till en rabatt till nästkommande kapitalrunda. Getir genomförde en ny kapitalrunda i 2023, vilket innebar att Flats innehav tekniskt justerades upp med cirka 18 MSEK. Efterföljande uppdaterad information om Getirs utmaningar applicerades en riskpremie om 50 % på innehavet under delårsperioden januari-mars 2024, vilket innebar att det totala värdet uppgick till cirka 32,6 MSEK per 31 mars 2024. Getir har nu lämnat information om fortsatta finansiella problem vilket kan medföra ett behov av ytterligare väsentliga nedskrivningar. En fullständig nedskrivning av Flats innehav i Getir skulle innebära en negativ justering av Flats substansvärde om cirka 32,6 MSEK, eller cirka 0,66 SEK per Flat aktie, motsvarande cirka 8.1 % av det senast rapporterade substansvärdet per den 31 mars 2024. Så snart Flat har kunnat verifiera nedskrivningsbehovet, beroende på Getirs kommande åtgärder, avser Flat att uppdatera marknaden. 

Utöver Flat Capital finns i ägarlistan investerare som Sequoia Capital, Mubadala, Tiger Global samt Michael Moritz.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Andreen, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 733 53 44 66
Antonio Melani, CFO, am@flatcapital.com, +46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser:
Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Andreen tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, OpenAI, Instabee, Figma och DeepL. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på www.flatcapital.com