Nyheter

Prenumerera
Följ oss:
2022-03-01

Flat Capital: Start av teckningsperiod och information om digital aktieägarträff den 8 mars

Teckningsperioden för den tidigare annonserade företrädesemissionen om cirka 190 MSEK i Flat Capital AB (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) startar idag 1 mars och pågår fram tills den 16 mars. Information och instruktion för hur aktieägare och nya investerare gör för att delta finns samlat under fliken Företrädesemission 2022 på vår hemsida: https://www.flatcapital.com/sv/foretradesmission-2022/. Aktieägare och andra intressenter välkomnas till digitalt event tisdag 8 mars kl 12.00 med styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski och VD Hanna Wachtmeister för diskussion och frågor

Läs mer

2022-02-23

Flat Capital offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 190 MSEK och bjuder in till digital aktieägarträff den 8 mars

Styrelsen i Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission om cirka 190 MSEK som offentliggjordes 18 februari 2022, upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts av Finansinspektionen. Vidare välkomnas befintliga ägare och andra intressenter till en digital aktieägarträff 12.00 den 8 mars

Läs mer

2022-02-18

Flat Capital genomför en företrädesemission om cirka 190 MSEK och avser att investera cirka 47 MSEK i Getir

Styrelsen i Flat Capital AB (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 juni 2021, beslutat att genomföra en nyemission av högst 9 499 716 B-aktier med företrädesrätt för befintliga B-aktieägare, som vid full teckning skulle innebära en emissionslikvid till Bolaget om cirka 190 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen är satt till 20 SEK per aktie. Utöver Företrädesemissionen meddelar Flat Capital även sin avsikt att investera upp till cirka 47 MSEK i det snabbväxande tech- och leveransbolaget Getir[1] genom köp av befintliga aktier. Getir har på kort tid blivit en av Europas ledande leveransplattformar som strävar efter att varorna ska levereras till kunden inom 10 minuter. Motivet med Företrädesemissionen är att ta in kapital med avsikten att investera i Getir samt i andra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Bolagets pipeline. Styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski och VD Hanna Wachtmeister välkomnar existerade och potentiellt nya aktieägare till en virtuell träff tisdagen den 8 mars 2022. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor både innan och under träffen, mer information och länk till träffen kommer annonseras separat i ett pressmeddelande

Läs mer

2022-02-16

Flat Capital AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2021

Flat Capital AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för januari-december 2021

Läs mer

2022-01-03

Flat Capital investerar 4,5 MSEK i Figma

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") investerar cirka 4,5 MSEK i Figma Inc. ("Figma") genom en så kallad series E-runda där framstående tidigare investerare som Sequoia Capital, Kleiner Perkins och Andreessen Horowitz deltog jämte nya investerare. Rundan genomfördes i juni 2021 och Flat Capital och några utvalda investerare fick möjlighet att delta på samma villkor i december 2021. Figma är ett framstående designverktyg där användare kan jobba interaktivt och simultant och har via sin licensmodell kunder i framstående globala bolag såsom Microsoft, Google, Oracle, Slack och Spotify. Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 30 september 2021

Läs mer