Nyheter

Prenumerera
Följ oss:
2023-05-02

Flat investerar 32 MSEK i OpenAI

Flat Capital AB (publ) ("Flat") investerar 3,0 MUSD, motsvarande cirka 32 MSEK, i OpenAI, det banbrytande forskningsbolaget inom artificiell intelligens (“AI”) som syftar till att utveckla och leda revolutionerande AI-teknologier. Sedan bolaget grundades 2015 har de varit tonsättande i AI-utvecklingen som bland annat resulterat i deras plattform ChatGPT och Dall-E samt ett stort antal samarbeten med ledande globala bolag där OpenAI har integrerat sin AI-teknik

Läs mer

2023-04-28

Flat Capitals delårsrapport januari-mars 2023

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2023 där substansvärdet per aktie uppgår till 10,01 SEK vilket motsvarar en minskning med -7,4% för kvartalet. Under perioden har vi genomfört en investering motsvarande 5,4 MSEK i AI-bolaget DeepL och en avyttring av samtliga aktier i Global-e som innebär en slutlig vinst på 15,9 MSEK, sedan Flats börsnotering, vilket resulterade i en synnerligen attraktiv avkastning om ca. 10,4x. Även om marknaden under perioden har präglats av en fortsatt osäkerhet och nervositet så ser vi att investeringsaktiviteten försiktigt kommit igång där värderingar stabiliserats något. Vi följer marknadsutvecklingen med både ödmjukhet och entusiasm där vi står redo med kassa och ambition att ta tillvara på de attraktiva möjligheter som uppstår

Läs mer

2023-03-31

Flat Capital publicerar årsredovisning för 2022

Årsredovisningen för 2022 har publicerats idag 31 mars 2023 och finns nu på vår hemsida www.flatcapital.com och som bifogat dokument. Du finner även samtliga finansiella rapporter på följande länk: https://www.flatcapital.com/en/investor-relations/För ytterligare information

Läs mer

2023-02-24

Flat har avyttrat samtliga aktier i Global-e, vilket innebär en avkastning om +10x, motsvarande +6 800% IRR sedan Flats börsnotering i oktober 2021

Flat Capital AB (publ) ("Flat") har avyttrat samtliga aktier i Global-e till ett värde om cirka 4,8 MSEK, vilket ger den initiala investeringen i Flow Commerce (“Flow”) en slutlig vinst på 15,9 MSEK och således en avkastning om cirka 10,4x, motsvarande en årlig avkastning (IRR) om +6 800%, sedan Flats börsnotering i 2021

Läs mer