Nyheter

Prenumerera
Följ oss:
2022-04-05

Flat Capitals årsredovisning för 2021 har publicerats

Årsredovisningen för 2021 har publicerats idag 5 april 2022 vilket är en dag före planerad publicering och finns nu tillgänglig på www.flatcapital.comFör ytterligare information, vänligen kontakta:Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05Björn Petersson

Läs mer

2022-03-24

Flat Capital ändrar datum för årsstämma till den 9 maj och uppdaterar finansiell kalender

Styrelsen i Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) ändrar datum för årsstämman till den 9 maj 2022. Tidigare kommunicerat datum var 27 april 2022. Bolaget återkommer med kallelse och inbjudan till stämman och investerarträff, där aktieägare och övriga intressenter välkomnas att träffa styrelse och ledning, ta del av en kort presentation och möjlighet att ställa frågor. Styrelsen har också fattat beslut om att ändra datum för publicering av delårsrapport för perioden januari-september 2022 till den 21 oktober 2022

Läs mer

2022-03-21

Flat Capital tillförs över 77 MSEK genom företrädesemission

Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) tillförs 77,2 MSEK före emissionskostnader genom den annonserade företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”). Sammanställningen visar att 3 860 588 B-aktier, motsvarande cirka 40,6 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Ett omfattande engagemang från befintliga och nya aktieägare möjliggjorde detta som innebär att Bolaget nu kan exekvera på attraktiva investeringsmöjligheter som har identifierats

Läs mer

2022-03-08

Flat Capital: Länk till dagens digitala aktieägarträff

Med anledning av den tidigare annonserade företrädesemissionen välkomnas aktieägare och andra intressenter till en digital aktieägarträff idag 8 mars 2022 klockan 12.00 med Flats styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski och VD Hanna Wachtmeister

Läs mer

2022-03-03

Flat Capital investerar 19MSEK i Discord

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") investerar cirka 19 MSEK i Discord Inc. (“Discord”) genom att köpa en post befintliga aktier. Bolaget backas av ett flertal erkända investerare, däribland Dragoneer Investment Group. Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 31 december 2021

Läs mer