Nyheter

Prenumerera
Följ oss:
2023-03-31

Flat Capital publicerar årsredovisning för 2022

Årsredovisningen för 2022 har publicerats idag 31 mars 2023 och finns nu på vår hemsida www.flatcapital.com och som bifogat dokument. Du finner även samtliga finansiella rapporter på följande länk: https://www.flatcapital.com/en/investor-relations/För ytterligare information

Läs mer

2023-02-24

Flat har avyttrat samtliga aktier i Global-e, vilket innebär en avkastning om +10x, motsvarande +6 800% IRR sedan Flats börsnotering i oktober 2021

Flat Capital AB (publ) ("Flat") har avyttrat samtliga aktier i Global-e till ett värde om cirka 4,8 MSEK, vilket ger den initiala investeringen i Flow Commerce (“Flow”) en slutlig vinst på 15,9 MSEK och således en avkastning om cirka 10,4x, motsvarande en årlig avkastning (IRR) om +6 800%, sedan Flats börsnotering i 2021

Läs mer

2023-02-16

Flat Capitals bokslutskommuniké januari-december 2022

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) publicerar sin bokslutskommuniké för januari-december 2022 där substansvärdet per aktie uppgår till 10,81 SEK vilket motsvarar en minskning med -9,6% för helåret och -4,0% för kvartalet. Denna nedgång bör ses i ljuset av att både Flat och portföljbolagen under året har påverkats av omfattande händelser, både positiva och negativa. Till följd av en fortsatt negativ utveckling på kapitalmarknaderna under H2-2022 beslutades att applicera en ytterligare marknadsjustering med -20% på vissa innehav. Marknadsjusteringen applicerades dels på de innehav som gjorde en kapitalanskaffning under Q2-2022, och därmed inte justerades under den perioden, samt de innehav vars jämförbara noterade bolag och relevanta index bedöms överstiga den tidigare marknadsjusteringen på -30% som applicerades under H1-2022. Flat går nu in i det nya året med en stark portfölj av entreprenörsdrivna bolag i ledande positioner som dessutom i regel har välfyllda kassor, som kan ta dem till lönsamhet. Detta i kombination med Flats egen kassa innebär att vi står välpositionerade inför det kommande året och har för ambition att ta tillvara på de investeringsmöjligheter som vi är övertygade kommer att uppstå under 2023

Läs mer

2023-02-03

Flat investerar 5,4 MSEK i AI-bolaget DeepL

Flat Capital AB (publ) ("Flat") investerar cirka 5,4 MSEK i DeepL, ett tyskbaserat AI-bolag som har som mål att eliminera språkbarriärer världen över med hjälp av artificiell intelligens (“AI”). DeepL erbjuder genom sin plattform automatiska språköversättningar med hjälp av AI-neural maskininlärning som kan användas via web-browser, mobilapp, webbläsartillägg eller genom integrerat API. DeepL tjänar främst pengar på företagskunder och genom att uppgradera användare. Andra investerare i DeepL inkluderar välkända aktörer som IVP, Atomico och Benchmark

Läs mer