Nyheter

Prenumerera
Följ oss:
2022-06-22

Flat Capital investerar 5 MSEK i Remote

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") investerar cirka 5 MSEK i Remote Technology, Inc. ("Remote") genom en serie C-runda som annonserades i april 2022 där framstående investerare deltog såsom Sequoia Capital, Softbank, Accel och Index Ventures. Remote är ett så kallat “employer of record” bolag vilket kan beskrivas som en utkontrakterad back-office administratör för bolag med internationellt anställda. Remote finns idag i över 65 länder och erbjuder genom sin plattform omfattande HR-tjänster och besparar därigenom sina kunder tid, pengar och komplexitet

Läs mer

2022-05-25

VD Hanna Wachtmeister på Erik Penser Bolagsdag 19 maj, 2022

VD Hanna Wachtmeister hade förmånen att presentera Flat Capital och svara på frågor från aktieanalytikern Rikard Engberg på Erik Penser Bank Bolagsdag den 19 maj. Hanna gav sin syn på det rådande börsläget och hur Flat Capital tänker kring framtiden.Se presentationen här: https://www.youtube.com/watch?v=N4wJMuvMiSI&t=5sFör

Läs mer

2022-05-23

Flat Capital investerar ytterligare 5 MSEK genom en ny kapitalrunda i Budbee till en värdering som innebär att Flats innehav uppvärderas med 24%

Budbee annonserar idag den 23 maj 2022 en kapitalrunda där bolaget tillförs cirka 400 MSEK med en uppdaterad värdering motsvarande drygt 7,3 miljarder SEK. Detta innebär ett indikativt värdelyft av Flat Capitals substansvärde om cirka 94 MSEK, motsvarande 2,95 SEK/aktie, en ökning om cirka

Läs mer

2022-05-20

Flat Capital investerar 1 MSEK i Quartr

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") investerar cirka 1 MSEK i Quartr AB ("Quartr") genom en så kallad utökad såddrunda där existerande investerare deltar jämte nya investerare. Bolaget tillhandahåller en plattform som samlar bolagsdata och information och innebär att investerare enkelt kan följa börsnoterade bolag. Samtidigt får börsbolagen insikter om hur användare interagerar med information och kan därmed förbättra och utveckla sin kommunikation till aktieägare

Läs mer

2022-05-09

Kommuniké från årsstämman 2022 i Flat Capital

Årsstämman i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, (”Bolaget”) ägde rum idag den 9 maj 2022. Stämman genomfördes med både fysiskt deltagande och poströstning

Läs mer