Nyheter

2024-04-24

Flat Capitals delårsrapport januari-mars 2024

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2024. Substansvärdet per aktie minskade med -2,4% jämfört med föregående kvartal till 8,20 SEK per aktie. Under kvartalet annonserades två investeringar; dels i det legala AI-bolaget Harvey genom ett så kallat Special Purpose Vehicle (“SPV”), samt i data- och AI-bolaget Oden Technologies som förser tillverkningsindustrin. Flat uppfattar en viss ljusning i marknaden och med en stark kassa avser bolaget att ta tillvara på de attraktiva möjligheter som uppstår genom Flats globala och unika nätverk.

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 402 175 TSEK, motsvarande 8,20 SEK per aktie vilket innebär en minskning med -2,4 % per aktie för kvartalet.
 • Nettokassan uppgick till 141 426 TSEK, motsvarande 35 % av substansvärdet per den 31 mars 2024.

Perioden januari-mars 2024

 • Värdeförändring i värdepappersinnehav uppgick till -10 442 TSEK (-25 066) och utgörs huvudsakligen av värdeförändring i tre större innehav; OpenAI +30 124 TSEK, Getir -28 779 TSEK och Instabee -18 067 TSEK.
 • Vi noterar i övrigt en fortsatt stark utveckling bland våra USA-baserade AI-innehav. Exempelvis Perplexity, en av Flats senaste investeringar om cirka 3 MSEK, genomförde nyligen en ny kapitalrunda till mer än dubbla värdering, bara några månader efter sin senaste runda där Flat investerade.
 • Investeringar uppgick till 20 592 TSEK (5 479).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 215 TSEK (1 624), motsvarande 1,19 % av genomsnittligt NAV, på årsbasis.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 657 TSEK (-26 690). I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med -10 422 TSEK (-17 839).
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 584 TSEK (-25 785).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,80).

Väsentliga investeringar och avyttringar

 • Flat investerade motsvarande cirka 10 MSEK i det legala AI-bolaget Harvey genom ett SPV. Harvey har på kort tid blivit en framstående generativ AI-plattform för den professionella tjänstesektorn såsom jurist- och revisionsbyråer med intäkter som mer än tiodubblats sedan april 2023. Bolaget genomförde en kapitalrunda i december 2023, tillsammans med framstående och prominenta investerare som OpenAI Startup Fund, Sequoia Capital, Kleiner Perkins och Elad Gil. Flats investering genom SPV-strukturen innebär marknadsmässiga förvaltningskostnader.
 • Flat investerade motsvarande cirka 10 MSEK i det USA-baserade Oden Technologies (“Oden”), ett framstående data- och AI-bolag med fokus på tillverkningsindustrin. Flat investerade genom en så kallad Series B runda om totalt cirka 300 MSEK, där kapitalet främst ska användas för att accelerera Odens AI-satsning. Flat investerade jämte Nordstjernan Growth som ledde rundan, tillsammans med deltagande från majoriteten av tidigare investerare såsom Atomico och EQT Ventures samt en av Odens kunder, INX International Inc.

Övriga väsentliga händelser under kvartalet

 • Inga väsentliga händelser under perioden.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Länk till rapporten på hemsidan:
https://www.flatcapital.com/sv/investor-relations/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Andreen, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 73 353 44 66
Antonio Melani, CFO, am@flatcapital.com,+46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser:
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital:
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Andreen tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, OpenAI, Instabee, Figma och DeepL. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com