News

Subscribe
Follow us:
2021-11-24

Flat Capitals portföljbolag Flow Commerce annonserar uppköpsbud från börsnoterade Global-e (Swedish)

Flat Capitals portföljbolag Flow Commerce Inc. (“Flow Commerce”) annonserade idag ett uppköpsbud från börsnoterade Global-e (GLBE) vilket för Flat Capital förväntas innebära en avkastning motsvarande cirka 11 gånger senaste bokförda värdering av innehavet

Read more

2021-11-09

Flat Capital: Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod (Swedish)

Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) meddelar att ABG Sundal Collier ASA (”ABG”) i egenskap av stabiliseringsansvarig utnyttjar övertilldelningsoptionen om 1 305 000 B-aktier i Bolaget. Stabiliseringsperioden har avslutats och inga stabiliseringsåtgärder har eller kommer att utföras

Read more

2021-10-28

Flat Capital investerar cirka 17,2 MSEK i LoveLocal - ett framstående techbolag som digitaliserar den 1.1 triljon USD stora lokala butikshandeln i Indien (Swedish)

Flat Capital investerar 2,0 MUSD, motsvarande cirka 17,2 MSEK, i LoveLocal genom en så kallad pre-series B-runda. LoveLocal är ett framstående techbolag som genom sin plattform digitaliserar den 1,1 triljon USD stora lokala butikshandeln i Indien. Kapitalrundan, som övertecknades kraftigt, är på totalt 18 MUSD motsvarande cirka 155 MSEK. Ett flertal erkända investerare deltog i rundan, däribland Vulcan Capital som ledde transaktionen och därefter investerare såsom Alumni Ventures Group, Commerce Ventures, Sriram Krishan, general partner på VC-firman Andreessen Horowitz, Nami Zarringhalam, medgrundare av Truecaller, Sarah Jones Simmer, grundare av Found och f.d. operativ chef på Bumble, Anna Lambert, chef för “product acceleration” på Shopify, och Arpan Sheth, senior partner på Bain i Mumbai och Washington DC, med flera. Tidigare investerare i LoveLocal deltog med sin pro rata andel eller mer

Read more

2021-10-26

Flat Capital AB (publ) Delårsrapport juli-september 2021 (Swedish)

Flat Capital AB (publ) offentliggör idag bolagets delårsrapport för perioden juli till september 2021.Finansiell ställningSubstansvärdet uppgick till 196 405 TSEK motsvarande 10,78 SEK per aktie vilket var en ökning med 6,6 procent jämfört med föregående kvartal.Nettokassan uppgick

Read more

2021-10-20

Första dag för handel i Flat Capitals B-aktier på Nasdaq First North Growth Market och nya aktieägare välkomnas delta i den digitala noteringsceremonin (Swedish)

Idag inleds handeln i Flat Capital AB (publ):s (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) B-aktier på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet FLAT B och ISIN-kod SE0016609846.Den digitala noteringsceremonin startar klockan 08.40. Representant från Nasdaq, Bolagets

Read more