News

Subscribe
Follow us:
2022-05-25

VD Hanna Wachtmeister på Erik Penser Bolagsdag 19 maj, 2022 (Swedish)

VD Hanna Wachtmeister hade förmånen att presentera Flat Capital och svara på frågor från aktieanalytikern Rikard Engberg på Erik Penser Bank Bolagsdag den 19 maj. Hanna gav sin syn på det rådande börsläget och hur Flat Capital tänker kring framtiden.Se presentationen här: https://www.youtube.com/watch?v=N4wJMuvMiSI&t=5sFör

Read more

2022-05-23

Flat Capital investerar ytterligare 5 MSEK genom en ny kapitalrunda i Budbee till en värdering som innebär att Flats innehav uppvärderas med 24% (Swedish)

Budbee annonserar idag den 23 maj 2022 en kapitalrunda där bolaget tillförs cirka 400 MSEK med en uppdaterad värdering motsvarande drygt 7,3 miljarder SEK. Detta innebär ett indikativt värdelyft av Flat Capitals substansvärde om cirka 94 MSEK, motsvarande 2,95 SEK/aktie, en ökning om cirka

Read more

2022-05-20

Flat Capital investerar 1 MSEK i Quartr (Swedish)

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") investerar cirka 1 MSEK i Quartr AB ("Quartr") genom en så kallad utökad såddrunda där existerande investerare deltar jämte nya investerare. Bolaget tillhandahåller en plattform som samlar bolagsdata och information och innebär att investerare enkelt kan följa börsnoterade bolag. Samtidigt får börsbolagen insikter om hur användare interagerar med information och kan därmed förbättra och utveckla sin kommunikation till aktieägare

Read more

2022-05-09

Kommuniké från årsstämman 2022 i Flat Capital (Swedish)

Årsstämman i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, (”Bolaget”) ägde rum idag den 9 maj 2022. Stämman genomfördes med både fysiskt deltagande och poströstning

Read more

2022-05-09

Flat Capital bjuder in till investerarträff i samband med årsstämman för alla intresserade idag 11.30 (Swedish)

Aktieägare och andra intresserade är varmt välkomna till Flat Capitals investerarträff i anslutning till årsstämman idag den 9 maj. Investerarträffen sätter igång klockan 11.30 och det går bra att delta både fysiskt och digitalt (även om vi helst ses fysiskt!). Styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski och VD Hanna Wachtmeister ser fram emot att ses och svara på era frågor. Dessutom kommer två spännande entreprenörer från våra portföljbolag att berätta lite kort om sina respektive bolag

Read more