News

Subscribe
Follow us:
2021-11-09

Flat Capital: Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod (Swedish)

Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) meddelar att ABG Sundal Collier ASA (”ABG”) i egenskap av stabiliseringsansvarig utnyttjar övertilldelningsoptionen om 1 305 000 B-aktier i Bolaget. Stabiliseringsperioden har avslutats och inga stabiliseringsåtgärder har eller kommer att utföras.

Read more

2021-10-28

Flat Capital investerar cirka 17,2 MSEK i LoveLocal - ett framstående techbolag som digitaliserar den 1.1 triljon USD stora lokala butikshandeln i Indien (Swedish)

Flat Capital investerar 2,0 MUSD, motsvarande cirka 17,2 MSEK, i LoveLocal genom en så kallad pre-series B-runda. LoveLocal är ett framstående techbolag som genom sin plattform digitaliserar den 1,1 triljon USD stora lokala butikshandeln i Indien. Kapitalrundan, som övertecknades kraftigt, är på totalt 18 MUSD motsvarande cirka 155 MSEK. Ett flertal erkända investerare deltog i rundan, däribland Vulcan Capital som ledde transaktionen och därefter investerare såsom Alumni Ventures Group, Commerce Ventures, Sriram Krishan, general partner på VC-firman Andreessen Horowitz, Nami Zarringhalam, medgrundare av Truecaller, Sarah Jones Simmer, grundare av Found och f.d. operativ chef på Bumble, Anna Lambert, chef för “product acceleration” på Shopify, och Arpan Sheth, senior partner på Bain i Mumbai och Washington DC, med flera. Tidigare investerare i LoveLocal deltog med sin pro rata andel eller mer.

Read more

2021-10-18

Flat Capital har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market (Swedish)

Nasdaq Stockholm AB har idag den 18 oktober 2021 godkänt Flat Capital AB (publ):s (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är onsdag den 20 oktober 2021.

Read more