News

Subscribe
Follow us:
2022-09-26

Flat Capital fick möjligheten att investera sin pro rata andel i Klarnas senaste kapitalrunda, vilket innebär en investering motsvarande 2,0 MSEK (Swedish)

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") fick möjligheten att investera sin pro rata andel i Klarnas senaste kapitalrunda, vilket innebar en investering motsvarande 2,0 MSEK. I rundan som annonserades den 11 juli 2022 deltog tidigare investerare såsom Sequoia Capital jämte de nya investerarna Mubadala Investment Company och Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments)

Read more

2022-09-19

Komplettering: samgåendet mellan Instabox och Budbee indikerar ett värdelyft motsvarande 37,5 MSEK eller 1,2 SEK per aktie för Flat Capitals aktieägare (Swedish)

Som tidigare meddelats genom pressmeddelande idag 10:11 CET har Flat Capitals portföljbolag Budbee annonserat att det går samman med Instabox och bildar det nya bolaget Instabee. I det föregående pressmeddelandet annonserades att transaktionen inte innebar någon direkt förändring av

Read more

2022-09-19

Portföljbolaget Budbee annonserar att det går samman med Instabox och bildar det nya bolaget Instabee (Swedish)

De två svenskgrundade bolagen för sista milen-leveranser Budbee och Instabox meddelar idag sin avsikt att gå samman i det nya sammanslagna bolaget som kommer att heta Instabee

Read more

2022-09-15

Portföljbolaget Figma annonserar uppköpsbud från Adobe vilket innebär en indikativ avkastning motsvarande drygt 3x (Swedish)

Flat Capitals portföljbolag Figma Inc. (“Figma”) annonserade idag ett uppköpsbud från börsnoterade Adobe Inc. (Nasdaq: ADBE) vilket för Flat Capital förväntas innebära en avkastning motsvarande drygt cirka 3 gånger senaste bokförda värdering av innehavet

Read more

2022-07-15

Flat Capital AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2022 (Swedish)

Flat Capital AB (publ) presenterar delårsrapport för januari-juni 2022 där substansvärdet minskade med 5,9 % vilket kan ställas mot jämförbara index som var ner cirka 30 % för samma period. Budbees värdeökning kompenserade till stor del för en marknadsmässig justering av onoterade innehav som inte genomfört kapitalrundor under kvartalet och den uppdaterade värderingen av Klarna

Read more