News

Subscribe
Follow us:
2022-06-30

Flat Capital ökar sin investering i CDLP och investerar 2 MSEK (Swedish)

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") ökar sitt ägande och investerar cirka 2 MSEK i Un Cadeau de la Providence AB (förkortat “CDLP”) genom en kapitalrunda för existerande och nya investerare.

Read more

2022-06-22

Flat Capital investerar 5 MSEK i Remote (Swedish)

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") investerar cirka 5 MSEK i Remote Technology, Inc. ("Remote") genom en serie C-runda som annonserades i april 2022 där framstående investerare deltog såsom Sequoia Capital, Softbank, Accel och Index Ventures. Remote är ett så kallat “employer of record” bolag vilket kan beskrivas som en utkontrakterad back-office administratör för bolag med internationellt anställda. Remote finns idag i över 65 länder och erbjuder genom sin plattform omfattande HR-tjänster och besparar därigenom sina kunder tid, pengar och komplexitet.

Read more