News

Subscribe
Follow us:
2022-03-24

Flat Capital ändrar datum för årsstämma till den 9 maj och uppdaterar finansiell kalender (Swedish)

Styrelsen i Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) ändrar datum för årsstämman till den 9 maj 2022. Tidigare kommunicerat datum var 27 april 2022. Bolaget återkommer med kallelse och inbjudan till stämman och investerarträff, där aktieägare och övriga intressenter välkomnas att träffa styrelse och ledning, ta del av en kort presentation och möjlighet att ställa frågor. Styrelsen har också fattat beslut om att ändra datum för publicering av delårsrapport för perioden januari-september 2022 till den 21 oktober 2022.

Read more

2022-03-21

Flat Capital tillförs över 77 MSEK genom företrädesemission (Swedish)

Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) tillförs 77,2 MSEK före emissionskostnader genom den annonserade företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”). Sammanställningen visar att 3 860 588 B-aktier, motsvarande cirka 40,6 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Ett omfattande engagemang från befintliga och nya aktieägare möjliggjorde detta som innebär att Bolaget nu kan exekvera på attraktiva investeringsmöjligheter som har identifierats.

Read more

2022-03-08

Flat Capital: Länk till dagens digitala aktieägarträff (Swedish)

Med anledning av den tidigare annonserade företrädesemissionen välkomnas aktieägare och andra intressenter till en digital aktieägarträff idag 8 mars 2022 klockan 12.00 med Flats styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski och VD Hanna Wachtmeister.

Read more

2022-03-03

Flat Capital investerar 19MSEK i Discord (Swedish)

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") investerar cirka 19 MSEK i Discord Inc. (“Discord”) genom att köpa en post befintliga aktier. Bolaget backas av ett flertal erkända investerare, däribland Dragoneer Investment Group. Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 31 december 2021.

Read more

2022-03-01

Flat Capital: Start av teckningsperiod och information om digital aktieägarträff den 8 mars (Swedish)

Teckningsperioden för den tidigare annonserade företrädesemissionen om cirka 190 MSEK i Flat Capital AB (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) startar idag 1 mars och pågår fram tills den 16 mars. Information och instruktion för hur aktieägare och nya investerare gör för att delta finns samlat under fliken Företrädesemission 2022 på vår hemsida: https://www.flatcapital.com/sv/foretradesmission-2022/. Aktieägare och andra intressenter välkomnas till digitalt event tisdag 8 mars kl 12.00 med styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski och VD Hanna Wachtmeister för diskussion och frågor.

Read more