News

Subscribe
Follow us:
2021-10-26

Flat Capital AB (publ) Delårsrapport juli-september 2021 (Swedish)

Flat Capital AB (publ) offentliggör idag bolagets delårsrapport för perioden juli till september 2021.Finansiell ställningSubstansvärdet uppgick till 196 405 TSEK motsvarande 10,78 SEK per aktie vilket var en ökning med 6,6 procent jämfört med föregående kvartal.Nettokassan uppgick

Read more

2021-10-20

Första dag för handel i Flat Capitals B-aktier på Nasdaq First North Growth Market och nya aktieägare välkomnas delta i den digitala noteringsceremonin (Swedish)

Idag inleds handeln i Flat Capital AB (publ):s (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) B-aktier på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet FLAT B och ISIN-kod SE0016609846.Den digitala noteringsceremonin startar klockan 08.40. Representant från Nasdaq, Bolagets

Read more

2021-10-18

Flat Capital har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market (Swedish)

Nasdaq Stockholm AB har idag den 18 oktober 2021 godkänt Flat Capital AB (publ):s (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är onsdag den 20 oktober 2021

Read more

2021-10-18

Flat Capital har fattat tilldelningsbeslut – samtliga anmälda har fått allokering och nya aktieägare välkomnas till den digitala noteringsceremonin (Swedish)

Flat Capital AB (publ):s (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) nyemission av B-aktier (”Erbjudandet”) blev som tidigare annonserat kraftigt övertecknad med anmälningar överstigande 1,2 miljarder SEK från över 27 000 investerare. Styrelsen har nu fattat tilldelningsbeslut och samtliga som anmält sig i Erbjudandet har erhållit allokering. Första handelsdag är den 20 oktober 2021 och Flat Capital välkomnar alla investerare att närvara på den digitala ceremonin

Read more

2021-10-15

Flat Capitals noteringsemission tecknades över 1 400 procent av över 27 000 investerare – tilldelningsbesked lämnas på måndag (Swedish)

Flat Capital AB (publ):s (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) nyemission av B-aktier om 87,0 MSEK inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market blev kraftigt övertecknad. Anmälningar överstigande 1,2 miljarder SEK från över 27 000 investerare har inkommit. Tilldelningsbeslut

Read more