News

Subscribe
Follow us:
2022-03-08

Flat Capital: Länk till dagens digitala aktieägarträff (Swedish)

Med anledning av den tidigare annonserade företrädesemissionen välkomnas aktieägare och andra intressenter till en digital aktieägarträff idag 8 mars 2022 klockan 12.00 med Flats styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski och VD Hanna Wachtmeister

Read more

2022-03-03

Flat Capital investerar 19MSEK i Discord (Swedish)

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") investerar cirka 19 MSEK i Discord Inc. (“Discord”) genom att köpa en post befintliga aktier. Bolaget backas av ett flertal erkända investerare, däribland Dragoneer Investment Group. Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 31 december 2021

Read more

2022-03-01

Flat Capital: Start av teckningsperiod och information om digital aktieägarträff den 8 mars (Swedish)

Teckningsperioden för den tidigare annonserade företrädesemissionen om cirka 190 MSEK i Flat Capital AB (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) startar idag 1 mars och pågår fram tills den 16 mars. Information och instruktion för hur aktieägare och nya investerare gör för att delta finns samlat under fliken Företrädesemission 2022 på vår hemsida: https://www.flatcapital.com/sv/foretradesmission-2022/. Aktieägare och andra intressenter välkomnas till digitalt event tisdag 8 mars kl 12.00 med styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski och VD Hanna Wachtmeister för diskussion och frågor

Read more

2022-02-23

Flat Capital offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 190 MSEK och bjuder in till digital aktieägarträff den 8 mars (Swedish)

Styrelsen i Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission om cirka 190 MSEK som offentliggjordes 18 februari 2022, upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts av Finansinspektionen. Vidare välkomnas befintliga ägare och andra intressenter till en digital aktieägarträff 12.00 den 8 mars

Read more

2022-02-18

Flat Capital genomför en företrädesemission om cirka 190 MSEK och avser att investera cirka 47 MSEK i Getir (Swedish)

Styrelsen i Flat Capital AB (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 juni 2021, beslutat att genomföra en nyemission av högst 9 499 716 B-aktier med företrädesrätt för befintliga B-aktieägare, som vid full teckning skulle innebära en emissionslikvid till Bolaget om cirka 190 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen är satt till 20 SEK per aktie. Utöver Företrädesemissionen meddelar Flat Capital även sin avsikt att investera upp till cirka 47 MSEK i det snabbväxande tech- och leveransbolaget Getir[1] genom köp av befintliga aktier. Getir har på kort tid blivit en av Europas ledande leveransplattformar som strävar efter att varorna ska levereras till kunden inom 10 minuter. Motivet med Företrädesemissionen är att ta in kapital med avsikten att investera i Getir samt i andra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Bolagets pipeline. Styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski och VD Hanna Wachtmeister välkomnar existerade och potentiellt nya aktieägare till en virtuell träff tisdagen den 8 mars 2022. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor både innan och under träffen, mer information och länk till träffen kommer annonseras separat i ett pressmeddelande

Read more