News

Subscribe
Follow us:
2021-09-27

Flat Capital avser att notera sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (Swedish)

Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”), ett investeringsbolag som grundades 2013 av Nina och Sebastian Siemiatkowski, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). Portföljen består idag av minoritetsposter i 13 innehav där Klarna, Budbee och Truecaller är störst. I samband med Noteringen avser Bolaget att genomföra en nyemission av B-aktier (”Erbjudandet”) där emissionslikviden avses användas för att göra nya investeringar och fortsätta stötta nuvarande portföljbolag.

Read more