News

Subscribe
Follow us:
2021-10-18

Flat Capital har fattat tilldelningsbeslut – samtliga anmälda har fått allokering och nya aktieägare välkomnas till den digitala noteringsceremonin (Swedish)

Flat Capital AB (publ):s (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) nyemission av B-aktier (”Erbjudandet”) blev som tidigare annonserat kraftigt övertecknad med anmälningar överstigande 1,2 miljarder SEK från över 27 000 investerare. Styrelsen har nu fattat tilldelningsbeslut och samtliga som anmält sig i Erbjudandet har erhållit allokering. Första handelsdag är den 20 oktober 2021 och Flat Capital välkomnar alla investerare att närvara på den digitala ceremonin.

Read more

2021-09-29

Flat Capital offentliggör erbjudande och prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market (Swedish)

Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”), ett investeringsbolag som grundades 2013 av Nina och Sebastian Siemiatkowski, offentliggör härmed prospektet och priset för erbjudandet inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). I anslutning till Noteringen genomför Bolaget en nyemission av B-aktier om 87,0 MSEK (”Erbjudandet”) med en övertilldelningsoption om ytterligare 13,1 MSEK. Med emissionslikviden har Flat Capital möjlighet att göra nya investeringar och fortsätta stötta nuvarande portföljbolag. Nasdaq Stockholm AB har bedömt att Flat Capital uppfyller tillämpliga noteringskrav för Nasdaq First North Growth Market och första dag för handel förväntas bli den 20 oktober 2021 under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland spridningskravet för Bolagets B-aktier. Flat Capital meddelade den 27 september sin avsikt att genomföra ett erbjudande och notera sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Read more

2021-09-27

Flat Capital avser att notera sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (Swedish)

Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”), ett investeringsbolag som grundades 2013 av Nina och Sebastian Siemiatkowski, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). Portföljen består idag av minoritetsposter i 13 innehav där Klarna, Budbee och Truecaller är störst. I samband med Noteringen avser Bolaget att genomföra en nyemission av B-aktier (”Erbjudandet”) där emissionslikviden avses användas för att göra nya investeringar och fortsätta stötta nuvarande portföljbolag.

Read more