News

Subscribe
Follow us:
2021-12-23

Flat Capital investerar 15 MSEK i Klarna (Swedish)

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") investerar cirka 15 MSEK i Klarna Holding AB (“Klarna”) genom att köpa en post befintliga aktier. Klarna är sedan tidigare ett innehav i portföljen. Klarna tillförs genom transaktionen ingen likvid eftersom affären utgjordes genom köp av befintliga aktier. Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 30 september 2021

Read more

2021-12-22

Flat Capital investerar 10 MSEK i Kry (Swedish)

Flat Capital AB (publ) (“Flat Capital”) investerar cirka 10 MSEK i Kry International AB (“Kry”) genom att köpa en post befintliga aktier. Kry är sedan april 2020 den ledande Europeiska digitala vårdgivaren som utöver Sverige även finns i England, Norge, Frankrike och Tyskland. Kry tillförs genom transaktionen ingen likvid eftersom affären utgörs genom köp av befintliga aktier. Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 30 september 2021

Read more

2021-11-24

Flat Capitals portföljbolag Flow Commerce annonserar uppköpsbud från börsnoterade Global-e (Swedish)

Flat Capitals portföljbolag Flow Commerce Inc. (“Flow Commerce”) annonserade idag ett uppköpsbud från börsnoterade Global-e (GLBE) vilket för Flat Capital förväntas innebära en avkastning motsvarande cirka 11 gånger senaste bokförda värdering av innehavet

Read more

2021-11-09

Flat Capital: Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod (Swedish)

Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) meddelar att ABG Sundal Collier ASA (”ABG”) i egenskap av stabiliseringsansvarig utnyttjar övertilldelningsoptionen om 1 305 000 B-aktier i Bolaget. Stabiliseringsperioden har avslutats och inga stabiliseringsåtgärder har eller kommer att utföras

Read more

2021-10-28

Flat Capital investerar cirka 17,2 MSEK i LoveLocal - ett framstående techbolag som digitaliserar den 1.1 triljon USD stora lokala butikshandeln i Indien (Swedish)

Flat Capital investerar 2,0 MUSD, motsvarande cirka 17,2 MSEK, i LoveLocal genom en så kallad pre-series B-runda. LoveLocal är ett framstående techbolag som genom sin plattform digitaliserar den 1,1 triljon USD stora lokala butikshandeln i Indien. Kapitalrundan, som övertecknades kraftigt, är på totalt 18 MUSD motsvarande cirka 155 MSEK. Ett flertal erkända investerare deltog i rundan, däribland Vulcan Capital som ledde transaktionen och därefter investerare såsom Alumni Ventures Group, Commerce Ventures, Sriram Krishan, general partner på VC-firman Andreessen Horowitz, Nami Zarringhalam, medgrundare av Truecaller, Sarah Jones Simmer, grundare av Found och f.d. operativ chef på Bumble, Anna Lambert, chef för “product acceleration” på Shopify, och Arpan Sheth, senior partner på Bain i Mumbai och Washington DC, med flera. Tidigare investerare i LoveLocal deltog med sin pro rata andel eller mer

Read more