Nyheter

2022-06-30

Flat Capital ökar sin investering i CDLP och investerar 2 MSEK

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") ökar sitt ägande och investerar cirka 2 MSEK i Un Cadeau de la Providence AB (förkortat “CDLP”) genom en kapitalrunda för existerande och nya investerare.

CDLP grundades 2016 av Andreas Palm och Christian Larson, vilka båda är aktiva som VD respektive Creative Director för bolaget. Bolaget designar och tillverkar basplagg i innovativa och hållbara material där kollektionerna produceras av småskaliga europeiska tillverkare med särskild fokus på hantverk och kvalitet. Försäljning sker främst genom den egna e-handelsplattformen där USA motsvarar den enskilt största marknaden.

Nina Siemiatkowski, styrelseledamot i Flat Capital:
“Vi har haft förmånen att vara med på CDLPs resa sedan 2018. Vi har ett fortsatt stort förtroende för teamets förmåga att ta bolaget till nya nivåer genom deras enorma känsla för varumärkesbyggande och innovativa tänkande.”

Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 31 mars 2022.

Mer information om CDLP finns på: https://cdlp.com/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05

Certified Adviser:
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital:
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com