Nyheter

2022-06-22

Flat Capital investerar 5 MSEK i Remote

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") investerar cirka 5 MSEK i Remote Technology, Inc. ("Remote") genom en serie C-runda som annonserades i april 2022 där framstående investerare deltog såsom Sequoia Capital, Softbank, Accel och Index Ventures. Remote är ett så kallat “employer of record” bolag vilket kan beskrivas som en utkontrakterad back-office administratör för bolag med internationellt anställda. Remote finns idag i över 65 länder och erbjuder genom sin plattform omfattande HR-tjänster och besparar därigenom sina kunder tid, pengar och komplexitet.

Remote grundades 2019 av Job van der Voort och Marcelo Lebre, vilka båda är aktiva inom bolaget som VD respektive operativ chef (“COO”), med visionen att förenkla för hur bolag anställer och administrerar globala talanger. Bolagets plattform tillhandahåller HR-tjänster och erbjuder bland annat lönesystem och säkerställer att lokala lagar, förmåner, skatter med mera efterföljs.

Hanna Wachtmeister, VD kommenterar:
“Fantastiskt att sida vid sida med världsledande investerare få vara delaktig i Remotes fortsatta resa för en global och säker arbetsmarknad där kunden kan fokusera på verksamheten och tryggt kan administrera internationella talanger och säkerställa att man följer lokal lagstiftning.”

Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 31 mars 2022.

Länk till bolagets annonsering av rundan i april 2022:
https://remote.com/blog/remote-raises-300-million-series-c

Mer information om Remote finns på https://remote.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05

Certified Adviser:
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital:
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com