Nyheter

2022-05-20

Flat Capital investerar 1 MSEK i Quartr

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") investerar cirka 1 MSEK i Quartr AB ("Quartr") genom en så kallad utökad såddrunda där existerande investerare deltar jämte nya investerare. Bolaget tillhandahåller en plattform som samlar bolagsdata och information och innebär att investerare enkelt kan följa börsnoterade bolag. Samtidigt får börsbolagen insikter om hur användare interagerar med information och kan därmed förbättra och utveckla sin kommunikation till aktieägare.

Quartr beskrivs som ett “Google för finans” av grundarteamet och har idag hundratusentals användare som enkelt och effektivt tar del av bolagsinformation på plattformen. Bolaget grundades 2020 av bland andra Sami Osman som också är VD. Idén föddes ur problematiken grundarna upplevde när de sökte information kring börsnoterade bolag och frustrationen över att den inte fanns lättillgänglig på en samlad plats för alla. Allmänheten har ett stort intresse av aktiemarknaden, samtidigt som bolagen eftersträvar en mer effektiv och bättre kommunikation till aktieägare. Bolaget planerar även att rulla ut ett B2B-erbjudande under slutet av året där några av pilotkunderna inkluderar Moderna och Electrolux Professionals.

Hanna Wachtmeister, VD kommenterar: 
“Quartr är ett spännande bolag som drivs av ett team med en stark vision om att göra allt inom finans sökbart och lättillgängligt - för alla. Vi är glada att få möjlighet att vara med på ett hörn i deras fortsatta resa.”

Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 31 mars 2022. 

Mer information om Quartr finns på https://quartr.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05

Certified Adviser:
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital:
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com