Press Releases

2022-09-19

Komplettering: samgåendet mellan Instabox och Budbee indikerar ett värdelyft motsvarande 37,5 MSEK eller 1,2 SEK per aktie för Flat Capitals aktieägare

Som tidigare meddelats genom pressmeddelande idag 10:11 CET har Flat Capitals portföljbolag Budbee annonserat att det går samman med Instabox och bildar det nya bolaget Instabee. I det föregående pressmeddelandet annonserades att transaktionen inte innebar någon direkt förändring av Flat Capitals substansvärde, men erhållen kompletterande information indikerar en uppvärdering av Flat Capitals innehav motsvarande ca 37,5 MSEK, +10,2% av NAV och 1,2 SEK per aktie förutsatt att samgåendet genomförs, vilket bland annat förutsätter godkännande av den svenska konkurrensmyndigheten. Det sammanslagna bolaget är värderat till cirka 18 miljarder SEK och Flat Capital äger efter transaktionen cirka 1.1 % av det nya Bolaget.

Länk till pressrelease från Budbee:
https://budbee.com/wp-content/uploads/2022/09/1.-press-release-budbee-instabox-se.docx.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Antonio Melani, IM, am@flatcapital.com, +46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag. Mer information finns på: www.flatcapital.com