Press Releases

2022-11-11

Flat utser Antonio Melani till CFO

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) gör en intern befordran av Flats Investment Manager Antonio Melani som utses till CFO. Han ersätter därmed den nuvarande deltidskonsulterande CFO:n Björn Petersson. Antonios nya roll träder i kraft per den 16 november 2022.

Björn Petersson har arbetat för Flat på konsultbasis sedan sommaren 2021. Björn tillsattes i samband med förberedelserna och genomförandet av Flats börsnotering för att jämte VD sätta upp strukturen för Flat som ett börsnoterat bolag. Efter ett år som börsnoterat bolag har Flat etablerat en välfungerande finansiell och administrativ struktur. Bolagets kommande behov är att främst fokusera på investeringsverksamheten, vilket gör att CFO-rollen förändras.

Antonio är utbildad ekonom med en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm samt utbildad ingenjör med studier från Chalmers och KTH. Innan han tillträdde rollen som Investment Manager på Flat i augusti 2022 arbetade han med fastighetstransaktioner på de nordiska private equity-aktörerna Areim och NREP.

Hanna Wachtmeister, VD kommenterar: 
“Vi tackar Björn för hans insats under Flats första år som börsnoterat bolag, och ser fram emot att Antonio nu blir bolagets första heltidsanställda CFO. I en agil organisation som värnar om att vara både kostnadseffektiv och professionell, är detta ett naturligt steg i Flats fortsatta resa.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05

Certified Adviser:
Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på www.flatcapital.com