Press Releases

2022-03-01

Flat Capital: Start av teckningsperiod och information om digital aktieägarträff den 8 mars

Teckningsperioden för den tidigare annonserade företrädesemissionen om cirka 190 MSEK i Flat Capital AB (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) startar idag 1 mars och pågår fram tills den 16 mars. Information och instruktion för hur aktieägare och nya investerare gör för att delta finns samlat under fliken Företrädesemission 2022 på vår hemsida: https://www.flatcapital.com/sv/foretradesmission-2022/. Aktieägare och andra intressenter välkomnas till digitalt event tisdag 8 mars kl 12.00 med styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski och VD Hanna Wachtmeister för diskussion och frågor.

Digital aktieägarträff
Med anledning av företrädesemissionen välkomnas aktieägare och andra intressenter till en digital event tisdagen den 8 mars 2022 med Bolagets styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski och VD Hanna Wachtmeister. Eventet startar 12.00 och kommer modereras av Albin Kjellberg. Det finns möjlighet att ställa frågor både innan och under träffen.

För frågor hänvisas till:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05.

Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55.

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. Portföljen har 16 bolag där de största innehaven är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Investeringarna görs globalt, samtidigt som en stor del av den nuvarande portföljen är nordiska bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com.