Press Releases

2022-09-26

Flat Capital fick möjligheten att investera sin pro rata andel i Klarnas senaste kapitalrunda, vilket innebär en investering motsvarande 2,0 MSEK

Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") fick möjligheten att investera sin pro rata andel i Klarnas senaste kapitalrunda, vilket innebar en investering motsvarande 2,0 MSEK. I rundan som annonserades den 11 juli 2022 deltog tidigare investerare såsom Sequoia Capital jämte de nya investerarna Mubadala Investment Company och Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments).

Länk till Klarnas annonsering av rundan i juli 2022:
https://www.klarna.com/international/regulatory-news/klarna-closes-major-financing-round-during-worst-stock-downturn-in-50-years/ 

Mer information om Klarna finns på https://www.klarna.com/international/

Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 30 juni 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Antonio Melani, IM, am@flatcapital.com, +46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på: www.flatcapital.com